kastyti

kastyti
×kãstyti, -ija, -ijo (l. kościć) tr. dažyti; gražinti: Ans kãstija grabą juodai J. Kãstyti su dažais stalą, šėpus, langus J. Skiautys (vainiklapiai)... gyslomis raudonomis kastytos P.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • baltalytis — 1 baltalỹtis, ė adj. (2) kuris baltos, šviesios lyties (išvaizdos): Oi Kastyti baltalyti, kam žuvytes man vilioji? Mair …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dauggalingas — dauggalìngas, a adj. (1); Sut, Vaižg turintis didelę valdžią, labai galingas: Buvo karalienė stipri, dauggalinga BM152. Nustebo net patsai dangus, kada Jūratės dauggalingos kasa ir lūpų geiduliai Kastytį palietė meiliai Mair …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dovana — dovanà sf. (3a) K, dovana (1) Dk 1. SD39, R, K dovanotas daiktas: Plonas drobaites aš raižau: bus duoti broliams dovanos J.Jabl. Bet Kastytį, kaip matyti, marių dovanos vilioja Mair. Mokytojas davė dovanų gražią knygelę Dkš. Ką tau dovanų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukastyti — ×nukãstyti tr. nudažyti: Nukastytos langinyčios baltai J. kastyti; nukastyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skubėti — skubėti, skùba, ėjo intr. Rtr, Š, DŽ, NdŽ; I, M, LL169, Ser, skūbėti BzF171 1. Ch11PvK15,34 stengtis greitai ką padaryti, atlikti: Skubù į darbą, t. y. ninku J. Tatai toks ūkininkas buvo, didliai baisiai skubėjo į darbą pulti Gršl. Kurs skùba… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viltvilystė — viltvilỹstė sf. (2) Š, NdŽ, viltvylỹstė (2) Rtr, KŽ žr. viltavilystė: Aš, silpna mergaitė, dideliai mylėdama Kastytį, nei žūties, nei viltvylystės jo niekaip nepakelčiau rš. Jie (kryžiuočiai) per viltvilystę, per klastą, bjaurią melagystę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”